CAO / The Prague Six: Země stoletá / 100 YEARS

  • On 16. 10. 2020 ·
  • By ·

Druhé provedení šestidílného cyklu spjatého s nedávným výročím České republiky. / The second performance of the six-part cycle connected with the recent anniversary of the Czech Republic.