• Vít Křišťan a Concept Art Orchestra: Koncert pro klavír a jazzový orchestr – Český rozhlas, 8. 12. 2019
    Vít Křišťan a Concept Art Orchestra: Koncert pro klavír a jazzový orchestr – Český rozhlas, 8. 12. 2019